Jump to content
News Ticker
  • ประกาศจากทีม straff
  • สาเหตุที่เพื่อนสมาชิกไม่เข้าเกณฑ์
  • พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ โดยภาคตะวันออกเฉียงหนือ มีฝนมากกว่าบริเวณอื่น สำหรับภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจะมีฝนตกหนักบางแห่ง อนึ่ง ในช่วงวันที่ 20-22 ต.ค. 2561 หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และเกษตรกรระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร ในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
Sign in to follow this  
krupeh

ว่าด้วยเสียงตามสาย

Recommended Posts

มีแปลนการวางระบบแบบใช้ลำโพงฮอร์นบ้างใหมครับ พื้นที่ ไม่เกิน 200 เมตร

แชร์โพสต์นี้


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×