Jump to content
News Ticker
 • ประกาศจากทีม straff
 • สาเหตุที่เพื่อนสมาชิกไม่เข้าเกณฑ์
 • วิทยุออนไลน์ 1
 • วิทยุออนไลน์ 2
 • วิทยุออนไลน์ 3
 • วิทยุออนไลน์ 4
 • วิทยุออนไลน์ 5
 • English Club TV
 • ในช่วงวันที่ 18 ธ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นโดยทั่วไป และอากาศหนาวบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 19-24 ธ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีฝนบางแห่ง แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง

How to

Forums

 1. การใช้งานบอร์ด

  วิธีการใช้งานส่วนต่างๆ ของเว็บบอร์ด

  134
  posts
 2. พื้นที่ทดสอบใช้งานบอร์ด

  บอร์ดสำหรับให้สมาชิกสามารถทดสอบใช้งานรูปแบบต่างๆ

  154
  posts
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×