Jump to content
News Ticker
 • ประกาศจากทีม straff
 • สาเหตุที่เพื่อนสมาชิกไม่เข้าเกณฑ์
 • พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ โดยภาคตะวันออกเฉียงหนือ มีฝนมากกว่าบริเวณอื่น สำหรับภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจะมีฝนตกหนักบางแห่ง อนึ่ง ในช่วงวันที่ 20-22 ต.ค. 2561 หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และเกษตรกรระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตร ในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย

How to

Forums

 1. การใช้งานบอร์ด

  วิธีการใช้งานส่วนต่างๆ ของเว็บบอร์ด

  126
  posts
 2. พื้นที่ทดสอบใช้งานบอร์ด

  บอร์ดสำหรับให้สมาชิกสามารถทดสอบใช้งานรูปแบบต่างๆ

  139
  posts
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×