Jump to content
News Ticker
 • ประกาศจากทีม straff
 • สาเหตุที่เพื่อนสมาชิกไม่เข้าเกณฑ์
 • ฟังเพลงเพลินๆ
 • ฟังเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆ
 • ฟังเพลงเหนือม่วนๆ
 • ฟังเพลงใต้โดนใจ
 • ช่วงวันที่ 19-21 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำ ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 22-25 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง อนึ่งในช่วงวันที่ 23-25 พ.ย. จะมีพายุโซนร้อนเคลื่อนตัวผ่านทะเลจีนใต้เข้ามาสลายตัวที่ชายฝั่งประเทศเวียดนาม
 • Red Bull TV
 • Welcome to Pages!

  To get started, make sure you are logged in and click the arrow on the left hand side to expand the block manager.
  You can move, add and edit blocks without the need for complex coding!

 • Articles

  Our website articles
    • No articles here yet
×